سیستم خنک کننده انجین موتور سیکلت مایع خنک و هوا خنک

امروزه بیشتر موتور سیکلت ها از سیستم خنک کننده انجین هوا خنک و آب خنک استفاده میکنند و به نظر میرسد که دوران انجین هایی با فناوری هوا خنک یا هوا/روغن خنک برای موتور سیکلت های امروزی رو به اتمام است.

ابتدا به شناخت سیستم مایع خنک و هوا خنک می پردازیم و سپس به سراغ مقایسه این دو سیستم خنک کننده میرویم!

مایع خنک

سیستمی است که در آن ، یک مایع توسط پمپ در بلوک انجین به گردش در می آید ، این مایع حرارت تولید شده حاصل احتراق را به خود جذب میکند و برای دفع این حرارت جذب شده ، به رادیاتوری میرود که در مسیر جریان هوا قرار دارد.

این مایع خنک عموما ترکیب آب و مواد ضد خوردگی، ضد جوش و ضد یخ است.

هوا خنک یا آب خنک

هوا خنک

سیستمی است که فقط در جریان هوا، کار خنک کنندگی انجین را انجام میدهد.

هوا خنک یا آب خنک

مقایسه هوا خنک و آب خنک

بحث های زیادی در مورد مزایا و معایب سیستم های هوا خنک و آب خنک وجود دارد که عموما این مزایا و معایب، بیشتر در خصوص توان ، مصرف سوخت ، آلایندگی ، تعمیر و نگهداری ، وزن و صدا است، اما برتری کدام سیستم خنک کننده در این معیار ها بیشتر است؟

معیار نتیجه
مصرف سوخت انجین های مایع خنک مصرف سوخت کمتری به ازای واحد مسافت یا توان تولیدی دارند.
توان بین دو انجین هم سایز هوا خنک و مایع خنک، انجین مایع خنک می تواند ضریب تراکم و دور بالاتری داشته باشد و بنابراین توان بیشتری تولید کند.
آلایندگی  در انجین مایع خنک، می توان نسبت ترکیب هوا به سوخت بالاتری داشت که به منزله کم شدن مصرف و آلایندگی کمتر است.
نگهداری  انجین های آب خنک نیاز کمتری به بازرسی و تنظیم سوپاپ ها و دوره های سرویس طولانی تری دارند. در مقابل، انجین های هوا خنک قطعات کمتری دارند و بنابراین احتمال خرابی پایینتر.
ظاهر به دلیل پیچیدگی و قطعات کمتر، انجین های هوا خنک ظاهر ساده تری دارند و کمتر جا میگیرند.
وزن انجین های هوا خنک به دلیل قطعات کمتر و نداشتن مایع خنک کننده وزن کمتری دارند اما پره های سیلندر بیشتر و بزرگتری هم دارند.
صدا انجین های مایع خنک آرامتر هستند.

نمونه موتورسیکلت های آب خنک و هوا خنک

هوا خنک یا آب خنک

نمونه موتور با سیستم آب خنک

نمونه موتور با سیستم هوا خنک

نمونه موتور با سیستم هوا خنک

نتیجه گیری

به طور کلی سیستم آب خنک از نظر مصرف سوخت و توان و آلایندگی و نگهداری و صدا نسبت به هوا خنک برتری دارند.

ولی سیستم هوا خنک از نظر ظاهر و وزن و گشتاور نسبت به آب خنک برتری دارد.

دیدگاهتان را بنویسید