شرایط ویژه با 10 درصد پیش پرداخت

ردیف نام محصول ارزش محصول نقدی با 4% تخفیف اعتباری 12 ماه اعتباری 12 ماه با 1% تخفیف با 10 درصد پیش پرداخت مبلغ هر قسط 12 ماه
1 موتورسیکلت Benelli TNT 25N 2,025,377,000 1,945,258,000 2,233,533,000 2,211,421,000 231,421,000 165,000,000
2 موتورسیکلت Benelli TNT 25N (سبز) 2,081,503,000 1,999,239,000 2,295,424,000 2,272,693,000 232,693,000 170,000,000
3 موتورسیکلت Benelli TNT 15 EFI 1,088,648,000 1,045,949,000 1,200,532,000 1,188,738,000 120,738,000 89,000,000
4 موتورسیکلت Panarea 1,199,307,000 1,151,868,000 1,322,558,000 1,309,465,000 133,465,000 98,000,000

شرایط ویژه با 30 درصد پیش پرداخت

ردیف نام محصول ارزش محصول نقدی با 4% تخفیف اعتباری 12 ماه اعتباری 12 ماه با 1% تخفیف با 30 درصد پیش پرداخت مبلغ هر قسط 12 ماه
1 موتورسیکلت 180S 1,657,845,000 1,592,540,000 1,828,223,000 1,810,193,000 550,193,000 105,000,000
2 موتورسیکلت 180S (سبز) 1,694,959,000 1,628,169,000 1,869,160,000 1,850,720,000 566,720,000 107,000,000
3 موتورسیکلت Benelli TNT 150 1,468,046,000 1,410,276,000 1,618,915,000 1,602,963,000 486,9630,00 93,000,000
4 موتورسیکلت Leoncino 249 2,506,929,000 2,407,641,000 2,764,577,000 2,737,178,000 829,178,000 159,000,000

دریافت فایل لیست جشنواره ویژه بنللی نیکران موتور پاسارگاد 1402